FÓKUSZ: MEGÚJULÓ JEGYBANKPOLITIKÁK

A jegybanki szerepkör újradefiniálása

Pesuth Tamás
egyetemi tanársegéd, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügyi Tanszék
főtitkár, Magyar Külügyi Társaság


Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/1 (p. 35-49.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A 2008-as világgazdasági válság alapvető változást hozott a globális gazdaságpolitikai gondolkodásban. A válságot követően a jegybanki szerepkörök megváltoztak, a jegybankokat szerepkeresés jellemzi ebben az új korszakban. A központi bankok megújulásának alapvető eleme a konkrét szakpolitikai intézkedések átgondolásán túl, a monetáris politika mögötti jegybanki filozófia újragondolása is. A monetáris politikai gondolkodásban végbement változást a tanulmány a mértékadó jegybankok válságot követő gazdaságpolitikai alapállása alapján vizsgálja, illetve a változó jegybanki szerepkör elméleti összefüggéseit a válságot követő intézkedések alapján mutatja be.

KULCSSZAVAK: központi bank, válság, jegybanki szerepkör, gazdaságtörténet

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:
E58, E61, G28


Töltse le a teljes cikket!