Tanulmányok

A kiegészítő egészségbiztosítás helyzete az önkéntes egészségpénztárak szemszögéből


Vallyon Andrea
főiskolai adjunktus, Budapesti Gazdasági Főiskola, PhD-hallgató

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/2 (p. 252-265.)


Összefoglaló: A tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy bemutassam az önkéntes egészségpénztári szektort, működési alapelveit, mutatószámait és elemezzem jövőbeli szerepét, kilátásait, valamint problémáit. Mélyinterjús kutatásom célja az volt, hogy a kiegészítő biztosítások területén jelenlévő problémák azonosításra kerüljenek. A kvalitatív kutatás során az adatfelvétel módszertana által megfogalmazott kritériumokat figyelembe véve félig strukturált kérdéseket alkalmaztam az interjúk során, amelyek rögzítésre kerültek. A rögzített szöveget a tartalomelemzés módszerével elemeztem. A kutatás során kiderült, hogy szükséges lenne a kiegészítő biztosítás fogalmának egyértelműsítésére, illetve a gyakorlatban már ténylegesen létező jelenségek elméletbe való átültetésére. A „kiegészítők” piacán egymás mellett létező intézményeket találunk az egészségügyi rendszerben, ahol a szereplők nem kooperálnak. Bár a szinergián alapuló előnyök ismertek a szereplők számára, azonban a gyakorlatban ezt nem alkalmazzák.

Kulcsszavak: egészségbiztosítás, önkéntes egészségpénztár, magánfinanszírozás, közfinanszírozás

Journal of Economic Literature (JEL) kód: I11; I18


Töltse le a teljes cikket! (pdf)