Tanulmányok

A kockáztatott cash flow a pénzügyi flexibilitás és a finanszírozási korlát


Kuti Mónika
PhD., egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/4 (p. 492-505.)


Összefoglaló: A világgazdasági válság likviditási sokkja vállalati szintű alkalmazkodást követelt. A pénzügyi és reálgazdasági krízis felértékelte a vállalati likviditást, a finanszírozási és beruházási flexibilitást, valamint a vállalati cash flow volatilitásának kockázatkezelési eszközökkel történő csillapítását. Jelen tanulmány a vállalati, kockáztatott cash flow- (cash-flow-at-risk) koncepciót köti össze a magas kockázati kapacitáson át a finanszírozási flexibilitással, rávilágítva az alsóoldali kockázatok és a finanszírozási korlát kapcsolataira a likviditás-visszaesés periódusai alatt. A különféle készpénz-elköteleződések, mint például a marketingkiadások, a kutatás- fejlesztés, a beruházások, az osztalékfizetés és az adósságszolgálat fölötti allokáció rangsorát a vállalat a cash flow-volatilitással kapcsolatos várakozások ismeretében alakítja ki. A vállalati szabad pénzáram szcenárióelemzése során kapott alacsony és magas szintjei a vállalatértékelési módszertan cash-flow-at-risk modellel gazdagított változatát tárják fel. Az alsóoldali kockázatok fokozódásával a kockázatkezelés szerepe az, hogy pótlólagos flexibilitást vigyen a beruházási és finanszírozási döntésekbe.

Kulcsszavak: kockáztatott cash flow, finanszírozási flexibilitás, fedezeti ügyletek

Journal of Economic Literature (JEL) kód: G32


Töltse le a teljes cikket! (pdf)