Tanulmány

A költségvetés fenntarthatóságát mérő mutatók előrejelző képessége

Tóth G. Csaba
közgazdász, elemző, Magyar Nemzeti Bank

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/4 (p. 544-561.)


ÖSSZEFOGLALÓ: Az európai adósságválság kitörése óta növekvő érdeklődés kíséri a költségvetések fenntarthatóságával foglalkozó kutatásokat. E tanulmányban a következő öt különböző eljárás alaptípusának előrejelző képességét számszerűsítem: elsődleges költségvetési rés (1), adósságráta stacionaritása (2), adósságráta első differenciáljának stacionaritása (3), kiadási és bevételi oldal kointegrációja (4) és fiskális reakciófüggvény (5). A vizsgálat eredményei azt jelzik, hogy az első kivételével az összes többi előrejelző képessége meglehetősen alacsony. Ennek egyik oka az lehet, hogy ezek a vizsgálatok figyelmen kívül hagyják a fiskális politikán kívül eső tényezőket. A kutatás eredményeit a korábbi elemzésekkel összevetve az derül ki, hogy az egyes előrejelzések eredménye rendkívül érzékeny a használt paraméterek és ökonometriai eljárások megválasztására. Mindezek miatt talán érdemes lenne szélesebb körben is értékelni és összevetni a fiskális fenntarthatósággal foglalkozó eljárások előrejelző képességét, a tanulságok felhasználásával pedig egyrészt célszerű lenne egységesíteni az egyes eljárásokat ott, ahol ez lehetséges, másrészt tovább fejleszteni a módszertant az eredményesség növelésének érdekében.

KULCSSZAVAK: fiskális politika, költségvetési szabályok, fenntarthatósági indikátorok, elsődleges költségvetési rés, államadósság

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: E60, E62, H60, H69

/storage/files/files/penzugyiszemle/2014/tothgcs_2014_4,pdf típusú fájlTöltse le a teljes cikket!