Tanulmányok

A könyvvizsgálók függetlenségéről, különös tekintettel a pénzügyi szektorra


Barabás Tünde

PhD-hallgató, Kaposvári Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/2 (p. 186-199.)


Összefoglaló: A részvénytársaság megjelenése lehetővé tette a korlátlan tőkeegyesítést, de ezzel együtt a tőketulajdon és a tőke működtetése szétvált. Kezdetektől fogva cél volt a tulajdonosi érdekeket védeni, a menedzsmenti érdekeket korlátozni. A tulajdonosi érdek jobb érvényesítése érdekében elterjedt a könyvvizsgálók alkalmazása, akik mellett a függetlenség volt a fő érv. Az utóbbi évtizedekben egyre erőteljesebben megfogalmazódott az igény, hogy a tulajdonosokon túli felek érdekeit is érvényesíteni kell a vállalatok, legfőképpen a bankok működésében. A tanulmány a szakirodalom feldolgozása alapján következtetéseket von le és javaslatokat tesz, miképpen javítható a könyvvizsgálók függetlensége a pénzügyi szektorban.

Kulcsszavak: könyvvizsgáló, függetlenség, bank, pénzügyi kimutatások hitelessége

Journal of Economic Literature (JEL) kód: M42


Töltse le a teljes cikket! (pdf)