Fókuszban a számvitel

A környezeti számvitel mint a számviteli rendszer új kihívása


Ván Hajnalka
egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Számviteli Szakcsoport,

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/4 (p. 469-484.)


Összefoglaló: A környezeti problémák megjelenése globális szinten minden tudományterületet érint, így a számvitelnek is reagálnia kell a kihívásokra, amelynek egyik lehetséges módszere a környezeti számvitel. A tanulmány célja a környezeti számvitel gyökereinek, fejlődési tendenciáinak feltérképezése. Emellett a környezeti számvitel mint a hagyományos számviteli rendszert kiegészítő jelentőség is tárgyalásra kerül, amelyet magyarországi kitekintéssel zárok. A tanulmány – jellegéből következően – módszere a szakirodalmi feldolgozásra épít. A tanulmány jelentőségét az adja, hogy ismereteim szerint hasonló összefoglaló, elemző jellegű tanulmány még nem született a magyar szakirodalomban. A környezeti számvitel gyökerei a társadalmi számvitel rendszeréhez nyúlik vissza, ahonnan mára a hagyományos számviteli rendszert kiegészítő alrendszerré fejlődött ki. A magyarországi szabályozás alacsony szinten áll jelenleg a környezeti számvitel tekintetében, ugyanakkor alkalmazása nem elhanyagolható egyetlen szervezet szintjén sem.

Kulcsszavak: környezeti számvitel, társadalmi számvitel, környezetvédelem, számvitel

Journal of Economic Literature (JEL) kód: M41, Q56


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)