Fókusz - Integritás

A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által

Pulay Gyula
PhD, felügyeleti vezető, számvevő igazgató, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/2 (p. 151-166.)


Összefoglaló: A cikk az Állami Számvevőszék integritásfelmérésének elméleti alapjait mutatja be, majd a 2013. évi integritásfelmérés alapján ismerteti, hogy a közszférában mennyire épültek ki az integritáskontrollok. A cikk rámutat, hogy a szabályosság szükséges, de nem elégséges feltétele az integritásnak. A kötelező szabályok mellett a dolgozók magatartását befolyásoló „lágy” integritáskontrollok is jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy egy közintézmény kinyilvánított elvei, értékei szerint működjön. Az integritás megszilárdítása a korrupció megelőzésének is hatékony eszköze. A felmérés adatai azt mutatják, hogy az integritásközpontú szervezeti kultúra kialakítása a kezdeti szakaszban tart a közszférában. Alapvető szabályzatokkal az intézmények döntő többsége rendelkezik, de kockázatelemzést kevesebb, mint 40 százaléka végez. Egyes „lágy” kontrollokat a válaszadók több mint fele alkalmaz. Alacsony a kifejezetten korrupcióellenes kontrollt kiépített szervezeteknek az aránya.

Kulcsszavak: korrupció, megfelelőség, gazdasági jog, közigazgatás, közintézmény

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H830, K4, K420


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)