Fókuszban a korrupció

A korrupció mint deviáns társadalmi attitűd

Csapodi Pál
főtitkár, Állami Számvevőszék

Takács István
egyetemi docens, Károly Róbert Főiskola

Takácsné György Katalin
egyetemi docens, Károly Róbert Főiskola

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/1 (p. 26-42.)


Összefoglaló: A társadalmi szektorok közötti együttműködés sajátos területe a korrupció. A korrupció deviáns magatartás, ami számos okra vezethető vissza: gazdasági, társadalmi berendezkedési (rezsim), kulturális okai egyaránt vannak. A korrupció előnyök megszerzésére irányul, ugyanakkor a privát előnyök általában jelentős társadalmi hátránnyal járnak együtt. A korrupt viselkedés nagyon gyakran társadalmi normává válik. A cikk a korrupciót mint deviáns társadalmi attitűdöt elemzi. A közép-kelet-európai térség országait vizsgálva megállapítja, hogy azok közepesen fertőzöttek korrupcióval, ami a korrupció elleni nemzeti stratégia szükségességét, a megvalósításhoz szükséges intézményi feltételrendszer megteremtését kívánja meg. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a korrupció ellen sikeresen ma már nem lehet csak nemzeti keretek között küzdeni, szükség van az azonos kultúrkörbe, az azonos gazdasági-társadalmi rendszerbe tartozó országok tudatos együttműködésére is.

Kulcsszavak: integritás, norma, kenőpénz, Állami Számvevőszék, közpénzek


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)