PhD-pályázat

A közbeszerzés mint árverés. Elméleti modellek és gyakorlati problémák


Antal-Pomázi Krisztina
PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola, tudományos segédmunkatárs, MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/4 (p. 413-425.)


Összefoglaló: Tanulmányunkban bemutatjuk, miként alkalmazhatók az aukcióelmélet eredményei a közbeszerzések modellezésére, majd közelebbről is megvizsgálunk két, a kutatások alapján jelentős gyakorlati problémát, az optimális eljárástípus megválasztását és a szerződéskötéstől való elállást. Bár látszólag az egyszerű elsőáras aukció nehezíti leginkább az összejátszást, vizsgálódásunk során arra a következtetésre jutunk, hogy érdemes lehet többféle, tárgyalásos vagy akár kombinált eljárást is elérhetővé tenni a közbeszerzések területén. A szerződési jog gazdaságtana segítségével pedig arra világítunk rá, mennyire nem egyértelmű, hogy – a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően – egy közbeszerzés során ingyenes lehetőséget kellene biztosítani a feleknek a szerződéskötéstől való elállásra. Érvelésünk világossá teszi, hogy meg kellene vizsgálni, az eljárások során melyik fél a kisebb költségű kockázatviselő, és ez alapján kellene dönteni az ígéretek kikényszerítéséről, illetve a lehetséges kártérítésről. Így sem biztos, hogy teljesen kiküszöbölhető az összejátszás, de mindenképpen csökkenthető volna.

Kulcsszavak: aukcióelmélet, közbeszerzés

Journal of Economic Literature (JEL) kód: D44. H57, K12


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)