Fókusz - Válságkezelés Európában

A közfinanszírozásból megvalósított fejlesztések hatásai, különös tekintettel az EU kohéziós politikára


Nyikos Györgyi

PhD, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/2 (p. 165-185.)


Összefoglaló: A gazdasági válság újabb és újabb szakaszaiban, amikor a gazdasági és kormányzati szereplők folyamatosan egyeztetnek a követendő irányokról, meghatározó kérdés, hogy a rendelkezésre álló korlátozott forrásokat – jelen téma vonatkozásában a fejlesztési célú forrásokat – hogyan használhatjuk fel leghatékonyabban és fenntartható módon. A forrásfelhasználás hatékonyságának megítéléséhez persze kérdés, hogy mit és hogyan mérünk, értékelünk. A közcélú beruházások és az EU kohéziós politikája hatásának megítélése ellentmondásos, a szükségesség, hasznosság és fenntarthatóság megítélése nem egyszerű feladat. Egyértelmű azonban, hogy a fejlesztéspolitikai beavatkozások megítélése a fejlesztési források sikeres abszorpciójáról áttolódik a hatásosság és eredményesség szempontjainak mind erősebb érvényesítése felé.

Kulcsszavak: közpénz fejlesztési célú felhasználása, beruházás hatása, eredményesség-hasznosság, értékelés

Journal of Economic Literature (JEL) kód: R11, E61, O47, P47, P48, H50


Töltse le a teljes cikket! (pdf)