Fókusz - Élethosszig tartó pénzügyi tervezés

A nyugdíjrendszerek átalakulása az OECD-országokban a 2008-as válság után

A reformok új feladatai

Halmosi Péter
Dr., egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/4 (p. 489-502.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A nyugdíjrendszerek a társadalom működésében az egyik legfontosabb jóléti rendszerek, amelyekben apróbb és lényeges átalakulások szinte folyamatosan történnek. A fejlett országok nyugdíjrendszereinek tanulmányozása a 2008-as gazdasági válság okán kiemelt jelentőséget kap: bár gyakran történtek egyedi reformintézkedések, lényegében a hasonló, illetve közös reformlépések éppúgy megfigyelhetők. A tanulmány egyik lényeges állítása, hogy a reformok nem fejeződtek be, további intézkedésekre van szükség, amelyek előtt azonban mind az aktív korúak, mind a már nyugdíjas rétegek jövedelmi-vagyoni helyzetétről információkat kell gyűjteni, illetve modelleket alkotni. A más országokkal való összehasonlítást nagyban hátráltatják a gazdasági fejlettség eltéréséből fakadó tényezők, adottságok, mindezek ellenére a nyugdíjügy a fejlett országok közös problémája, amelynek megoldásában közös irány keresésre van szükség. A tanulmány egyik lényeges megállapítása, hogy a nyugdíjrendszer csakis a kapcsolódó szakpolitikákkal összehangolva reformálható meg, ennek bizonyítékait ma már számos szakmai álláspont és adat is alátámasztja.

KULCSSZAVAK: nyugdíjreform, fenntarthatóság, implicit kötelezettség, adósság

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: E61, E62, H55, H63, H75

/storage/files/files/penzugyiszemle/2014/halmosp_2014_4,pdf típusú fájlTöltse le a teljes cikket!