Fókuszban a válságkezelés és a fejlődés fenntarthatósága

A pénz- és tőkepiaci válság hatása a monetáris politika mozgásterére Kelet-Közép-Európában


Kiss Gábor Dávid
tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem

Kosztopulosz Andreász
egyetemi docens

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/1 (p. 27-51.)


Összefoglaló: Amennyiben egy ország engedélyezi a tőke szabad áramlását és a valutája szabadon lebeg, a monetáris trilemma nyomán a monetáris politika autonómiáját fogjuk tapasztalni, ami sérül, ha külső sokk hatására a piaci együttmozgás szignifikánsan csökken (divergencia) vagy nő (fertőzés). Munkánk célja megvizsgálni, mennyiben befolyásolják az eurózóna kötvénypiaci hozamainak és devizájának napi változásai, valamint az Európai Központi Bank (ECB) monetáris politikai lépései a cseh, magyar és lengyel kötvénypiaci hozamok és devizák napi változását 2002 és 2011 között. A vizsgált tőke- és pénzpiacok hatékonyságának elvetését követően az egyes piacpárokra dinamikus feltételes korrelációt illesztünk. Ezek szignifikáns különbözőségét az eurózóna indikátorainak extrém és normál mértékű napi elmozdulásai mentén vizsgáljuk. Adott elmozdulás extrémitását a tapasztalati elmozdulásnak a rá vetített elméleti normál eloszlás alól történő „kilógása” mentén értelmezzük. Bár a kelet-közép-európai országok monetáris politikájának célfüggvénye nagyrészt követi az Európai Központi Bankét, az eltérő fundamentális jellemzőik nyomán az extrém napokon fellépő kollektív cselekvések a kockázati felár növekedésével jártak. Mindez azt jelenti, hogy az eurózónában bekövetkező változások közül a kedvezőtlenek sokkal inkább sújtották a kelet-közép-európai piacokat, miközben az ECB likviditásbővítő lépései nem feltétlenül gyűrűztek be. Kérdéses azonban, hogy az euró bevezetése e kedvezőtlen jelenségek megszűnését eredményezné.

Kulcsszavak: fertőzés, divergencia, hozamgörbe, Kelet-Közép-Európa, monetáris politikai autonómia

Journal of Economic Literature (JEL) kód: C32, G01, G12


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)