Tanulmányok

A pénzügyi globalizáció és az eurózóna pénzügyi-monetáris integrációjának térbeli korlátai

Gál Zoltán
tudományos főmunkatárs, habilitált egyetemi docens, MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/1 (p. 105-124.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A tanulmány a pénzügyi piacok térbeli sajátosságait a pénzügyi globalizáció és az eurózóna pénzügyi piacának fejlődési folyamatába ágyazva vizsgálja, s a pénzügyi szektor térbeli kötődését igazolja. A pénzügyi globalizáció „térbeli” korlátai közül kiemeli a befektetők hazai piacok iránti részrehajlását (home-bias), az információs aszimmetria távolságarányos perzisztenciáját és a tökéletlen tőkemobilitást. Igazolja, hogy a nemzetközi piacok integrálódása ellenére továbbra is fennáll a hazai (domestic) piacok dominanciája. A tanulmány rámutat arra, hogy az eurózóna elhúzódó válságát,tökéletlen pénzügyi és monetáris integrációját a pénzügyi globalizáció térbeli korlátai mellett az eurózóna pénzügyi integrációjának belső strukturális problémái és területi egyenlőtlenségei okozzák. Számos szemponttal bizonyítja, miért a pénzügyi piacok területén érvényesült legkevésbé az európai integráció elve, s igazolja, hogy az egységes monetáris politika – a fiskális integrációval együtt – sem segíti elő a reálkonvergenciát, ehhez a gazdasági és pénzügyi piaci integráció további elmélyítésére, a területi különbségek mérséklésére van szükség.

KULCSSZAVAK: pénzügyi globalizáció, nemzetközi pénzügyi piacok, információs aszimmetria, eurózóna, pénzügyi integráció

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: F30, F62, G1, N24


Töltse le a teljes cikket!