Tanulmányok

A pénzügyi közvetítőrendszer feletti felügyelet intézményi keretei Magyarországon

Kálmán János
egyetemi tanársegéd, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Győr

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/1 (p. 125-138.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A 2007-ben kibontakozó gazdasági válság lényeges következményekkel járt a központi bankok szerepének és felelősségének újraértelmezése tekintetében. A tanulmány bemutatja a „jó” intézményi keret kritériumrendszerét, majd ezek alapján vizsgálja a hazai felügyeleti rendszer átalakítását. A politikai bizalom integrálta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) hatásköreit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szervezetén belülre, azonban a következetes célkitűzések nem teljesülnek maradéktalanul. A képesség megléte mellett felmerülhet a rendszer túlterhelése, amely már az MNB teljesítményére is hatást gyakorolhat. A pénzügyi felügyeleti funkció működési függetlensége nem érvényesül maradéktalanul. A szabályozás rugalmassága megvalósul, amely azonban bizonyos esetekben konfliktusba kerülhet a felügyeleti hatóság függetlenségének elvével. A „jó” intézményi keret kritériumai alapvetően megvalósulnak az új felügyeleti rendszer tekintetében, több kritérium esetén azonban bizonyos „kockázatok” léphetnek fel.

KULCSSZAVAK: pénzügyi közvetítőrendszer, felügyelet, monetáris politika, működési függetlenség, központi bank.

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: E58, G18, K23


Töltse le a teljes cikket!