Tanulmányok

A reálopció-elmélet alkalmazása a villamosenergia-szektorban


Csapi Vivien

PhD, egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástudományi Intézet

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/4 (p. 481-494.)


Összefoglaló:A standard értékelési eljárások legújabb és egyben azok legtöbb hiányosságának kiküszöbölésére alkalmas bővítménye a reálopció-elmélet. A pénzügyi opciókhoz hasonlóan a reálopciók birtoklásával – jogok és nem kötelezettségek – olyan működési/termelési fedezeti mechanizmusok tulajdonosaivá válunk, amelyek a rugalmasságot, a környezetre való aktív reagálás képességét viszik be a menedzseri eszköztárba azzal, hogy a pénzügyi termékeknél jelen lévő lehetőségeket fizikai eszközökre értelmezik. Jelen tanulmány célja a reálopciók beruházáselméleti térnyerésének, a reálopciók típusainak, azok rendelkezésre álló értékelési eljárásainak elemzése, valamint a reálopciós elemzés illusztrálása volt a villamosenergia-szektor egyedi szintű beruházásainak értékelése során. A 10 villamosenergia-termelési technológia esetében végrehajtott binomiális árazás részletes ismertetésével nem elsősorban a reálopciók által azonosított stratégiai értéknek megragadása, sokkal inkább magának az árazás lépéseinek ismertetése volt a célom. Az eredmények alapján a reálopció-elmélet felülmúlja a hagyományos beruházásértékelési eljárásokat mind a bizonytalanság, mind a rugalmasság kezelése terén.

Kulcsszavak: reálopció, binomiális árazás, bizonytalanság, rugalmasság

Journal of Economic Literature (JEL) kód: G31, G32


Töltse le a teljes cikket! (pdf)