Tanulmány

A részvénypiaci előrejelzés teljesítménye

Az előrejelzési pontosság és a realizált hozam vizsgálata

Lai Ping-fu
Division of Business and Management, United International College, Beijing Normal University Hong Kong Baptist University

Wong Chung Hang
ABRS International Consultancy

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/4 (p. 503-525.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A hagyományos portfólióelmélet szerint a diverzifikált portfólió a hozamok tekintetében optimalizált. A legmagasabb hozamot képes elérni viszonylag alacsony kockázat mellett. A piaci kockázat nem diverzifikálható, így a legcélszerűbb megközelítés az eszközök vétele és hosszú távú tartása. Ebből adódóan a piaci hozam referenciahozamnak tekinthető. A referenciahozamhoz előzetesen hozzáadott hozam az alfa-hozam. Az aktív kereskedés célja ennélfogva a referenciánál jobb eredmény elérése, vagyis a kereskedés során alfa-hozamot várunk. Máskülönben az aktív kereskedésnek nincs értelme. Az aktív kereskedés előrejelzésen alapul, amelynek eszköze lehet fundamentális elemzés, technikai elemzés vagy akár a kínai feng shui elveinek alkalmazása is. Vizsgálatunk megállapította, hogy bizonyos pontossági szintű előrejelzéssel alfa-hozam érhető el. Tanulmányunkban modellt javasolunk a pontossági szint becsléséhez. A bővített modell tranzakciós költséggel is számol. Vizsgálatunk alapján több következtetés is levonható. Egyrészt olyan modellt mutatunk be, amely kiindulási alapnak tekinthető az SVN, a neurális hálózat, a GARCH és hasonló számítógéppel segített előrejelzési modellek elvárt pontosságának meghatározásához. Vagyis annak vizsgálatához, hogy egy adott előrejelzési modell működik- e, a javasolt modell alapján megvizsgálhatjuk az elvárt pontossági szintet, majd összehasonlíthatjuk az elvárt pontosságot az előrejelzés pontosságával. Másrészt több következtetés levonható a piac viselkedésével kapcsolatban is, amelynek bizonyítékai azt a megállapítást támasztják alá, hogy a legtöbb aktív kereskedő nem képes kihasználni a piaci lehetőségeket, azaz jobban venni és eladni, illetve több vételt bonyolítani egy erősödő piacon.

KULCSSZAVAK: részvénypiac, előrejelzési pontosság, realizált hozam, portfólióelmélet

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:G1

/storage/files/files/penzugyiszemle/2014/laip_2014_4_javitott,pdf típusú fájlTöltse le a teljes cikket!