TANULMÁNYOK
A Számvevőszék hozzájárulása a jó kormányzáshoz és a számvitel megújításához

Pályi Katalin Ágnes
számvevő, Állami Számvevőszék


Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/4 (p. 536-556.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A cikk az Állami Számvevőszék tevékenységét a jó kormányzáshoz való hozzájárulása szempontjából veszi górcső alá, jellemzően a dokumentumelemzés módszerére építve. Az egyes ideológiai irányzatok között fennálló párhuzamok és különbözőségek ismertetésével képet ad a jó kormányzás általános alapelveiről, így különösen az ellenőrizhetőség alapját képező elszámoltathatóság és átláthatóság érvényesülésének fontosságáról. Az állam „jóságának” mérése körüli viták hosszú idő óta foglalkoztatják a szakmai-tudományos közönséget, amelynek eredményeképp az elmúlt években számos indikátorrendszer született. Nemzetközi és hazai szinten egyaránt elindultak olyan folyamatok, amelyek a jó kormányzás alapelveinek érvényesülését mozdítják elő. Kiemelt figyelmet érdemel a 2014. évi hazai államszámviteli reform s ezzel összefüggésben az ÁSZ által vállalt szerep az eredményszemléletre való áttérés előkészítésében, majd az áttérés hatásainak értelmezésében. Az áttérés eredményeinek ismertetését követően a cikk hangsúlyozza az ÁSZ tanácsadó funkciójának megerősítését, kitér a vagyon tartalmának értékelése körüli anomáliákra, amelyek a jelen számviteli szabályozás továbbgondolását szolgáló, a közszféra elszámoltathatóságának növelését célzó további kutatások alapját képezhetik a jövőben.

KULCSSZAVAK: számvevőszék, jó kormányzás, eredményszemléletű számvitel, ellenőrzés, célszerűség, eredményesség, hatékonyság, átláthatóság, elszámoltathatóság

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:
H11, H50, H83, M41, M42, M48


Töltse le a teljes cikket!