TANULMÁNYOK

A társadalombiztosítás finanszírozási reformja
Avagy hogyan üthetnénk több legyet egy csapással?

Mádi László

PhD, szakvezető főiskolai tanár,
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola

Árva László

a közgazdaságtudományok kandidátusa,
2009 és 2013 között a francia ESSCA üzleti egyetem
budapesti fakultásának professzora volt


Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/3 (p. 389-406.)


ÖSSZEFOGLALÓ: Hazánkban a gazdaság egyik legsúlyosabb problémáját a hazai vállalkozói szervezetek (VOSZ, MKIK, IPOSZ) szerint az élőmunkát terhelő nagyon magas elvonások jelentik. Vajon igaz ez az állítás, és ha igen, milyen reális lehetőségei vannak az érdemi csökkentésnek? Miért alakult ki ez a magas elvonási szint; miért fenntarthatatlan az a jövőre nézve; milyen nemzetközi modellek és tapasztalatok léteznek csökkentésére; illetve a magas járulékteher milyen következményeket idéz elő a versenyképességünknél, a szürkegazdaság kiterjedésében, a nyugdíjasok szociális problémáiban? Hipotézisként azt állítjuk, hogy nemcsak lehet, hanem kell is tenni annak érdekében, hogy Magyarországon a fennálló járulékterheket érdemileg csökkentsük. E lépés megtételével ugyanakkor számos gazdasági és társadalmi gondunk jelentősen enyhülhetne is. S bár nyilván pótolni kell a rendszer működéséhez szükséges forrásokat, de egy vegyes (részben bérekre terhelt járulékokból, részben pedig költségvetésből finanszírozott) rendszer nemcsak a fenntarthatósági problémát oldaná meg a társadalombiztosítás területén, hanem versenyképességünk fokozásával jelentősen hozzájárulhatna hazánk felemelkedéséhez is.

KULCSSZAVAK: társadalombiztosítás, fiskalizáció, gazdaságpolitika, élőmunka terhek, reform

JEL-KÓDOK:
 G28; H26; I13; H24; H55


Töltse le a teljes cikket!