Fókusz - Integritás

A teljesség felé. Integritásképzés- és kutatás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

Pallai Katalin

PhD, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Integritás Tudásközpont, az integritástréningek szakmai vezetője

Kiss Norbert

PhD, főiskolai tanár, rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, az integritástanácsadó szakirányú továbbképzés szakfelelőse

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/2 (p. 167-180.)


Összefoglaló: Az új közszolgálati hivatásetika tudatosítása és az integritásszemlélet befogadása új tartalmi és módszertani megközelítést tesz szükségessé. A cikk az egyetem hivatásetika és integritásképzési és a tudományos tevékenységét mutatja be, amit az Európai Bizottság 2014-ben megjelent Antikorrupciós Jelentése is innovatív megközelítésként méltatott. A közép-európai kontextusra kifejlesztett megközelítés alapja, hogy a korrupciót nemcsak az általánosan elterjedt megbízó-ügynök elmélet adta keretben tárgyalja, hanem mint kulturális jelenséget, a korrupciós gyakorlatokat – mint mémeket – és az integritásépítést – mint kollektív akcióproblémát – konceptualizálja. A cikk amellett érvel, hogy a posztkommunista régióban a hatásos cselekvéshez szükséges ez az új elméleti keret és azt mutatja be, hogyan alkalmazható mind az oktatás, mind a kutatás terén – a régióban egyelőre széles körben nem ismert és alkalmazott – az argumentatív módszer és az azt támogató episztemikus közösség felépítése. Az oktatást a képzési módszer attitűdváltásra vonatkozó eredményességét mérő kutatás értékeli.

Kulcsszavak: hivatásetika, integritás, kollektív akcióprobléma, argumentatív módszer, mém, antikorrupció

Journal of Economic Literature (JEL) kód: A2, K420


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)