TANULMÁNYOK
A természetes személyek adósságrendezési eljárásának hazai bevezetése

Báger Gusztáv
professzor emeritus, egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, Állami Számvevőszék, az MNB Monetáris Tanácsának tagja

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/4 (p. 503-519.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A túlzott eladósodás a háztartások milliói számára teszi szükségessé a rehabilitáció támogatását. Magyarország – elsősorban az európai országok tapasztalatainak felhasználásával – ebben az évben vezette be a magáncsőd jogintézményét. A cikk kiindulópontja az európai modell és az USA-beli gyakorlat szemléletének összehasonlítása, az előbbit inkább a hitelezőre, az utóbbit pedig az adósra való orientáltság jellemzi. Ennek alapján a cikk nemzetközi tükörben bemutatja az új magyar magáncsődtörvény céljait, köztük az adós számára az „új kezdet” fontosságát, a bíróságon kívüli és a bírósági eljárás legfőbb jellemző vonásait. Kiemeli, hogy Magyarországon is az adós köteles először bíróságon kívüli, majd bírósági adósságrendezési eljárást – konzultációk révén elérendő egyezséget – kezdeményezni. Az eljárás végén fennmaradó adósság alóli mentesítéshez is – az európai jellemző gyakorlathoz hasonlóan – 5 év szükséges. Mivel az új törvény alkalmazását első lépésként a fizetőképtelen lakásjelzálog- hitellel rendelkező adósok kezdeményezhetik, ezért várható, hogy az kedvező szociális és makrogazdasági hatásokkal jár.

KULCSSZAVAK: fogyasztói fizetőképtelenség, adósságrendezés, adósságrendezés Európában és az USA-ban

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:
D18, D19, G33


Töltse le a teljes cikket!