Tanulmány

A tőkepiaci szereplők kivonulásának, tiltakozásának, hűségének gazdasági növekedésre gyakorolt hatása


Szabó Zsolt

PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Magyar Fejlesztési Bank, főmunkatárs

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/4 (p. 506-521.)


Összefoglaló: A globális szintű pénz- és tőkepiaci vizsgálatok során általában a tőke mozgása, áramlása szerepel a közgazdasági diskurzusban, míg az intézményi keretek, a nemzeti és a nemzetközi szabályok alakítása kapcsán játszott befolyásolószerep többnyire kisebb hangsúlyt kap, különösen a gazdasági növekedésre gyakorolt hatásokat tekintve. Tanulmányunkban az Albert O. Hirschman által kialakított „kivonulás, tiltakozás, hűség” koncepcióra támaszkodva vizsgáljuk mind makroökonómiai oldalról, mind európai és a szovjet utódállamok adataira támaszkodó lineáris regressziós módszerrel a tőkemozgások és a tőketulajdonosok tiltakozásának gazdasági növekedésre gyakorolt hatását. Eredményeink szerint a külföldi működőtőke határokon való de facto menekülése negatívan, míg az árnyékgazdaságba való de jure tőkemozgás és a befektetői tiltakozás pozitívan érinti a gazdasági dinamikát.

Kulcsszavak: kivonulás, tiltakozás, tőkemozgás, hitelminősítés, gazdasági növekedés

Journal of Economic Literature (JEL) kód: B21, B59, D01, D03, D53, E23, E26, F21, O16, O17


Töltse le a teljes cikket! (pdf)