Tanulmányok

A vállalati csőd bekövetkezésének fő okai és a csődhöz vezető folyamat
A magyarországi vállalatok empirikus elemzése

Pálinkó Éva
PhD, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyek Tanszék

Svoób Ágnes
üzletágvezető, Corporate Finance, Equilor Befektetési Zrt.

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/4 (p. 512-527.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A csődeljárás gazdasági hatékonyságának vizsgálatára irányuló kutatásunk részeként egy hazai széles körű, reprezentatív mintán végzett empirikus vizsgálat alapján igazoljuk, hogy a csőd bekövetkezését egy pénzügyileg/gazdaságilag jól leírható folyamat előzi meg. Magyarországon a vállalatok csődbe jutásának eredendő oka a nem megfelelő hatékonysággal működtetett eszközportfólió, amelynek első tünetei már 4–5 évvel a csőd előtt láthatóvá válnak. Az alacsony eszközhatékonyság hatására kimutatható a vállalatok növekvő finanszírozási áttétele, majd a két hatás eredőjeként a vállalati likviditáshiány a jogi értelemben vett csőd kritériuma. Ez a kutatás hozzájárul a csőd gazdasági tartalmának tisztázásához, lehetővé téve a csődindítás hatékonyságának megítélését. Rámutat arra, hogy a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalatok reorganizációjának sikere nem az adósság restrukturálására vonatkozó egyezségen, hanem az értékteremtés helyreállításán múlik.

KULCSSZAVAK: csőd, felszámolás, reorganizálás, a vállalatok pénzügyi/gazdasági csődje

JEL-KÓDOK:
G32, G33, G34


Töltse le a teljes cikket!