Tanulmányok

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának hatása a kínai gazdasági fejlődésre

Maohua Li
PhD-hallgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő

Zéman Zoltán
habil., egyetemi tanár, intézetigazgató, Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő, Üzleti Tudományok Intézete

Jing Li
PhD-hallgató, Csianghszi Pénzügyi és Közgazdaságtudományi Egyetem, Csianghszi, Kína

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/4 (p. 512-527.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A gazdaság növekedésével sok probléma is felmerül, például környezetvédelmi problémák. A tudósok és kormánytisztviselők egyre több figyelmet szentelnek a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának (corporate social responsibility – CSR). A jelen tanulmány keretében a vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) és a kínai gazdasági fejlődés (GF) közötti kapcsolatot vizsgáljuk meg; a tanulmány célja emellett, hogy referenciaként szolgáljon a kínai kormánytisztviselők, valamint a tőkepiaci befektetők számára. Kitűzött célunk eléréséhez két külön kutatási módszert alkalmazunk. Elsőként a független mintás T-próba módszerével mérjük fel a CSR szintje és a gazdasági fejlődés közötti kapcsolatot. Majd többváltozós lineáris regressziós modelleket alkotunk és az SPSS 22 szoftver segítségével elemezzük, milyen összefüggés áll fenn a CSR és a kínai gazdasági fejlődés között. A vizsgálat eredményeképpen megállapítjuk, hogy a CSR viszonylag magas szintje objektívabb gazdasági fejlődést eredményez; ezzel szemben az olyan időszakokban, amikor a vállalatok nem hajlandók a társadalmi felelősségvállalásra, a gazdasági fejlődés a szokásos.

KULCSSZAVAK: társadalmi felelősségvállalás, gazdasági fejlődés, korrelációanalízis, regresszióelemzés

JEL-KÓDOK:
E01, G39, O16


Töltse le a teljes cikket!