Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

FÓKUSZBAN A FISKÁLIS POLITIKA
A válságkezelés fiskális eszközei összehasonlító elemzés

Asztalos Viktor
a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/4 (p. 473-492.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A tanulmány három európai ország válságmenedzselését tekinti át a 2008-as külső sokk időszakában. Rövid elméleti kitekintést követően elemzi a kiigazítások legfontosabb jellemvonásait, különös tekintettel az egyes gazdaságok sebezhetőségére. A szóban forgó válságepizódokból arra lehet következtetni, hogy a költségvetési stabilitás önmagában nem elégséges. Az írás amellett érvel, hogy a gazdaságpolitika alakítóinak nem szabad szűk látókörűnek lenniük, a fiskális fegyelem mellett a pénzügyi közvetítőrendszer szabályozási gyakorlatát, illetve a gazdaság más indikátorait is élénk figyelemmel kell kísérniük.

KULCSSZAVAK: globális krízis, sebezhetőség, válságkezelés, fiskális politika, gazdaságpolitika

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:
E62, H12, H62, H87


Töltse le a teljes cikket!