Fókusz - Verseny és szabályozás

A versenyhatósági tevékenység súlypontjai


Timár Balázs

számvevő, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/1 (p. 46-62.)


Összefoglaló:A dolgozat arra kereste a választ, mi lehetett a versenyhatósági tevékenység utóbbi évtizedben tapasztalható lanyhulásának hátterében, egyáltalán, pusztán a versenyhatósági ügyek számának csökkenése számottevő hatással van-e a belföldi piacokon zajló versenyre. A vizsgálat elsősorban a Gazdasági Versenyhivatal 2002-től 2012-ig évente kiadott, az Országgyűlés számára készített beszámolók adatain alapult, nagymértékben támaszkodva az Állami Számvevőszék munkatársai által 2013 októberében ugyanezen témában készült tanulmányára. Az elmúlt évtized közepétől kezdve a versenyhivatal működésével kapcsolatos számadatok az említett tevékenység volumenének folyamatos visszaesését mutatta mind a versenyfelügyelet, mind a versenypártolás tekintetében. Egyedül a versenykultúra és a fogyasztói döntéshozatal kultúrájának fejlesztésére irányuló aktivitás növekedett. A vizsgálat alapján azt a következtetést vontam le, hogy a versenyhivatal egyes „tevékenységpillérei” közötti pozitív szinergiahatások alacsony foka, az állami szabályozás változása, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés által leginkább veszélyeztetett ágazatokban a versenyfelügyeleti jogköröknek az ágazati hatóságokhoz történő áttelepítése okozta leginkább a csökkenést.

Kulcsszavak: versenyfelügyelet, versenyvédelem, versenypártolás, ágazati vizsgálat, kartell

Journal of Economic Literature (JEL) kód: D41, D42, D43, K21, K42


Töltse le a teljes cikket! (pdf)