Fókuszban a közpénzügyek

Az Állami Számvevőszék felkészülése a költségvetés makrogazdasági kockázatainak elemzésére


Pulay Gyula
tanszékvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem, az Állami Számvevőszék Kutató Intézetének főigazgatója

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/3 (p. 324-336.)


Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék elnöke a Költségvetési Tanács tagjaként támaszkodik arra az ismeretanyagra, amelyet a számvevők a költségvetési törvényjavaslat véleményezését megalapozó helyszíni vizsgálatok során, valamint az egyéb ellenőrzései során összegyűjtenek. Az ÁSZ Kutató Intézete költségvetési kockázatelemzés elkészítésével segíti sokoldalúan megalapozott vélemény kialakítását a költségvetési tervezet hitelességéről és végrehajthatóságáról. A költségvetési kockázatelemzés elsősorban azt vizsgálja, hogy
• a kormányzati makrogazdasági prognózis nem tartalmaz-e túlságosan kockázatos elemeket,
• az egyes tényezők előrejelzése konzisztens rendszert alkot-e,
• a makrogazdasági paraméterek alakulásától nagymértékben függő költségvetési bevételek és kiadások tervezett előirányzatai összhangban állnak-e a kormányzati makrogazdasági prognózisban foglaltakkal.
A cikk a kockázatelemzés módszerének felvázolása mellett több példán keresztül is bemutatja, hogy a magyar gazdaság elmúlt 15–20 évének fejlődési trendjei miként befolyásolták a költségvetés makrogazdasági környezetét.

Kulcsszavak: költségvetés, költségvetési előrejelzés, költségvetési politika

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H61, H68, E62


Töltse le a teljes cikket! (pdf)