FÓKUSZBAN A FISKÁLIS POLITIKA
Az Állami Számvevőszék szerepe az államháztartás stabilitásának megteremtésében

Domokos László
az Állami Számvevőszék Elnöke

Pulay Gyula
PhD, felügyeleti vezető, számvevő igazgató, Állami Számvevőszék

Pető Krisztina
felügyeleti vezető, Állami Számvevőszék

Pongrácz Éva
ellenőrzésvezető, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/4 (p. 427-443.)


ÖSSZEFOGLALÓ: Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve. A Számvevőszék jogállásából és feladataiból adódóan az egyetlen olyan nem kormányzati szerv, amely januártól decemberig rálát a költségvetésre. Ennek két fő pillére a – jogszabályban és a számvevőszéki stratégiában előírt, éves gyakorisággal elvégzendő – költségvetés végrehajtásának ellenőrzése és a költségvetési törvényjavaslat véleményezése. A zárszámadási ellenőrzés célja, hogy átfogó és objektív képet adjon a zárszámadási törvényjavaslat megfelelőségéről, a törvényjavaslatban szereplő adatok megbízhatóságáról, az Alaptörvény államadósságra vonatkozó előírásainak érvényesüléséről. Az Állami Számvevőszék a költségvetési törvényjavaslat véleményezéséhez kapcsolódó ellenőrzéssel párhuzamosan elemzéseket készít a Költségvetési Tanács részére. Az elemzésekben véleményt nyilvánít a költségvetési törvényjavaslat tervezetéről, az államadósság-mutató kidolgozására vonatkozó eljárásokról, a tervezett államadósság összegét megalapozó számításokról, azok alátámasztottságáról, valamint a költségvetési törvényjavaslat parlamenti zárószavazását megelőzően az Alaptörvényben rögzített államadósság-szabály érvényesüléséről, vagyis arról, hogy a törvényjavaslat elfogadásához szükséges feltételek teljesültek-e. Emellett a Számvevőszék elemzéseket készít a tárgyévet megelőző és a tárgyévi költségvetési folyamatokról. A 2011. július 1-je óta hatályos új Állami Számvevőszékről szóló törvény értelmében az Állami Számvevőszék megállapításaival, javaslataival, tanácsaival segíti az Országgyűlés munkáját, annak bizottságait és az ellenőrzött szervezetek munkáját. A Számvevőszék törvényi kötelezettségének teljesítésével elő kívánja segíteni, hogy az Országgyűlés mind a költségvetési, mind a zárszámadási törvény elfogadásával kapcsolatban a lehető legjobb, leginkább megalapozott döntést hozhasson. Ez a számvevőszéki munka célja, ez szolgálja az ország, a magyar állampolgárok és a nemzetgazdaság érdekeit.

KULCSSZAVAK: ellenőrzés, zárszámadás, intézkedés, számvitel, adó, Költségvetési Tanács, költségvetés, törvényjavaslat, szinergia, kockázat

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:
E62, H61, H63, H68, H70


Töltse le a teljes cikket!