Tanulmányok

Az amerikai pénzügyi szabályozás története


Biedermann Zsuzsánna
PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Világgazdasági Intézet, tudományos segédmunkatárs

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/3 (p. 337-354.)


Összefoglaló: Az Amerikai Egyesült Államok 2007 óta történelmének legsúlyosabb gazdasági visszaesésével küzd a nagy gazdasági világválság óta. A válság kiváltó oka egyrészt az amerikai pénzügyi piacok „hibás” működése: a válság előtti időszakban tömegessé váló innovatív pénzügyi termékek kevésbé átláthatóbbá, azaz kockázatosabbá tették a piacot. Másrészt maga a pénzügypiaci szabályozás rendszere sem tudott lépést tartani a piacok gyors fejlődésével, a piaci szereplők ráadásul a gazdasági növekedést kihasználva sikeresen érveltek a szabályok lazítása mellett. A következő írás vázolja az Amerikában bekövetkezett főbb pénzügyi szabályozói változásokat, amelyek megteremtették a válság előfeltételeit. Részletezi az 1933-as Glass–Steagall-törvény felülbírálatát és ennek következményeit. A Gramm–Leach–Bliley-törvénynek nagy szerepe volt abban, hogy megváltozzon a keletkeztető-szétosztó modell, az amerikai gazdaság alapjának szigorú logikája. Számos gazdasági szereplő, aki jelezhette volna a növekvő kockázatokat, részt vett a „növekedési őrületben” (vagy Raghuram G. Rajan szavával élve, az „eufóriában”), amelynek túlzott optimizmusa végül tömegesen felelőtlen pénzügyi magatartáshoz és válsághoz vezetett. A tanulmány rámutat, hogy a 2010-ben elfogadott Dodd–Frank-törvény, amelynek célja a pénzügyi rendszer felügyeletének megerősítése, valamint a fogyasztók fokozott védelme a pénzügyi szektor visszaéléseivel szemben, önmagában nem lesz elegendő egy újabb válság megelőzéséhez. Az Amerikai Egyesült Államoknak még az eddiginél is súlyosabb válsággal kell szembenéznie, ha nem sikerül megnyugtató megoldást találnia pénzügypiacainak rugalmas és hatékony szabályozására.

Kulcsszavak: pénzügyi szabályozás, Dodd–Frank-törvény, dereguláció

Journal of Economic Literature (JEL) kód: G21, G24, G28


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)