FÓKUSZ: MEGÚJULÓ JEGYBANKPOLITIKÁK

Az önálló szlovák jegybankpolitikától az eurózóna monetáris politikájáig

Nagy László
PhD, egyetemi adjunktus, Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem,
University of Economics in Bratislava

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/1 (p. 50-64.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A tanulmány az önálló szlovák monetáris politika és a szlovák bankrendszer sajátosságainak ismertetésével tárja fel az euró bevezetését előmozdító tényezőket. A szlovák jegybankpolitikát történeti összefüggésében vizsgálja, amelyet az önálló monetáris politika időszakára, illetve az euró bevezetését megelőző jegybankpolitika periódusára választ szét. A szlovák monetáris politika sikereinek és kudarcainak felvázolása után a tanulmány az Európai Központi Bank monetáris politikájának a szlovák reálgazdasági folyamatokra gyakorolt hatására fókuszál. Megállapítja, hogy a szlovák bankok a válság után is fennmaradó, magas betétállományból fakadó likviditásbősége miatt az Európai Központi Bank mennyiségi lazítási programja a szlovák gazdaság számára csupán szolid hatást gyakorolhat. A szlovák gazdaság példáján bebizonyítja, hogy a valutaunióhoz való csatlakozás nem változtatta meg a régiók – korábban a nemzetgazdaságon belül elfoglalt – relatív pozícióját.

KULCSSZAVAK: monetáris politika, pénzügyi válság, euróövezet, Európai Központi Bank, Szlovák Nemzeti Bank

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:
E52, E58, F36, G21


Töltse le a teljes cikket!