FÓKUSZBAN A FISKÁLIS POLITIKA
Az új magyar állampénzügyi rendszer − történeti, intézményi és tudományos összefüggésekben

Lentner Csaba
Prof. Dr. egyetemi tanár, tanszékvezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közpénzügyi Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/4 (p. 458-472.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A gazdasági válság mélyreható okainak kezelése Magyarországon 2010-et követően kezdődött el és egy új magyar állampénzügyi rendszer kialakításában öltött testet. Ezt az állampénzügyi megújulást egyrészről az állampénzügyek világszerte tapasztalható felértékelődése és az intézményi megközelítés térnyerése, másrészről a magyar történelmi hagyományok, harmadrészről pedig a kormányzattal szembeni bizalom visszaállítására vonatkozó hazai társadalmi elvárások indokolták, támogatták. Az új rendszer a gyakorlatban három pilléren áll: a társadalmi tehermegosztást biztosító fiskális politikán, a széles gazdasági-társadalmi kontextusban optimalizáló monetáris politikán, valamint a hatékony és társadalmi szinten hasznosuló közpénzügyi ellenőrzésen.

KULCSSZAVAK: gazdaságtörténet, állampénzügyek, állampénzügyi modell, jegybankpolitika, fiskális politika és szabályozás, nemzeti költségvetés, államadósság, közpénzügyi válságmenedzsment

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:
B1, B5, E00, G38, H6, H12, P43


Töltse le a teljes cikket!