Fókuszban a válságkezelés és a fejlődés fenntarthatósága

Azonosságok és különbségek az európai válságkezelésben


Kovács Árpád
a Költségvetési Tanács elnöke, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

Halmosi Péter
egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/1 (p. 9-26.)


Összefoglaló: A pénzügyi közvetítőrendszerek válsága nemcsak a világgazdasági fejlődés súlypontváltozásának következményeit s vele az európai gazdaság szerkezetbeli gondjait hozta felszínre, hanem az államháztartási gazdálkodás – a fiskális politika – egyensúlyhiányait is minden korábbinál élesebb megvilágításba helyezte. A gondok elsősorban azokban az országokban törtek elő, ahol hosszabb ideje már hiányzott az összhang a gazdaság teljesítménye és a társadalmi szolgáltatások, jóléti rendszerek finanszírozása között, s a teljesítményhiány következményeit hitelekkel fedték el. A kialakult helyzetben nyilvánvalóvá vált, hogy a pénzügyi-gazdasági válság elleni küzdelem a fiskális politika alkalmazkodása nélkül reménytelen. A költségvetési gazdálkodás hatékonyságának javítása stratégiai kérdés. A gazdaság teljesítménye és az államháztartás által finanszírozott szolgáltatásokra fordított erőforrások közti harmóniák fenntartása, illetve megteremtése a társadalmi-gazdasági stabilitás feltétele. A válság körülményei között ez olyan új, bel- és külgazdasági adottságokhoz, társadalmi realitásokhoz igazodó finanszírozási „egyenletek” megoldását követeli, amelyek megoldása messze meghaladja a hagyományos „költségvetési számtan” világát. Munkánkban azt vázoljuk, milyen közös vonások, cselekvési sémák találhatók meg a válságkezelés államháztartásra irányított lépéseiben. Bemutatjuk a fiskális válságkezelés európai gyakorlatának jellemzőit, ennek tükrében igyekszünk elhelyezni a hazai költségvetési gyakorlat lépéseit.

Kulcsszavak: fiskális politika, válságkezelés, adósságkezelés

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E62, H12, H63


Töltse le a teljes cikket! (pdf)