FÓKUSZ - ÁTALAKULÓ ÖNKORMÁNYZATOK

Belső kontrollok a települési önkormányzatoknál

Benedek Mária
felügyeleti vezető, Állami Számvevőszék

Szenténé Tubak Klára
számvevő főtanácsos, Állami Számvevőszék

Béres Dániel
elemző közgazdász

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/3 (p. 316-329.)


ÖSSZEFOGLALÓ: Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2012-ben és 2013-ban 100 települési önkormányzatnál ellenőrizte a belső kontrollrendszer kialakítását. Jelen cikk célja, hogy rendszerszemléletben mutassa be az ÁSZ-ellenőrzések során feltárt hiányosságokat. A vizsgált települési önkormányzatok 84 százalékánál vannak hiányosságok a szervezeti és működési szabályzat kialakítását illetően, illetve a kontrollkörnyezet részét képező szabályzatok megléte/kialakítása nem megfelelő az esetek közel egyötödében. Az alapvető kontrollelemekre (kontrollkörnyezet) épülő összetett kontrollelemek (kockázatkezelés, monitoring) működése ezért az esetek több mint 80 százalékában nem megfelelő. A települési önkormányzatok belső kontrollrendszerének kielégítő működését elő kell segíteni a jó gyakorlatok azonosításával, illetve az önkormányzatok közötti tudástranszfer ösztönzésével.

KULCSSZAVAK: önkormányzat, belső kontroll, kontrollelem, kontrollmodell

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: H11, H40, H70, H83, M48

/storage/files/files/Angol_portal/public_finance_quarterly/Archive/a_kerteszk_2014_3,pdf típusú fájlTöltse le a teljes cikket!