Fókuszban a helyi önkormányzatok

Belső kontrollok kialakítása és működtetése az önkormányzati vagyongazdálkodás kockázatainak csökkentésére


Gyüre Lajosné
számvevő, osztályvezető-főtanácsos, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2012/2 (p. 183-193.)


Összefoglaló: Az önkormányzati szektorban jelentkező pénzügyi kockázatok az utóbbi időben olyan mértékűre nőttek, hogy azok már nemcsak a helyi kormányzati szintre, hanem az egész nemzetgazdaságra nézve jelentenek kiemelkedő veszélyforrást. Célunk ezért az volt, hogy felhívjuk a figyelmet azoknak a belső kontrolloknak a jelentőségére, amelyek hiánya vagy nem megfelelő működése jelentősen hozzájárul az egyes önkormányzatok pénzügyi-vagyoni helyzetének a romlásához és így közvetve a nemzeti szintű kockázatok növekedéséhez is. Kockázatelemzés módszerével választottuk ki azt a tizenkét magyarországi önkormányzatot, amelyeknél vizsgáltuk a belső kontrollrendszer kialakítását és működését a vagyongazdálkodás egyes folyamataiban. Az ellenőrzések során bebizonyosodott, hogy a belső kontrollokat több helyen nem vagy nem megfelelően építették be a folyamatokba, így azok nem tölthették be funkciójukat.

Kulcsszavak: belső kontroll, önkormányzat, kockázat

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H11, H50, H72, H75, M42


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)