Tanulmányok

EPSAS: befektetés a jövőbe
A közösségi költségvetési számvitel jelene és jövője

Harsányi Gergely
PhD, főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem, Pénzügy Intézeti Tanszék

Lukács László István
referens, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Gazdálkodási Főosztály

Ormos Mihály
PhD, habil., tanszékvezető-helyettes, egyetemi tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyek Tanszék

Sisa Krisztina
PhD, főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem, Számvitel Intézeti Tanszék

Szedlák Krisztina
könyvelő, MARK Zrt.

Veress Attila
PhD, egyetemi docens, intézeti tanszékvezető-helyettes, Budapesti Gazdasági Egyetem, Számvitel Intézeti Tanszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/4 (p. 493-511.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A költségvetési számviteli standardok jelenleg egyetlen nemzetközileg is elismert rendszere az IPSASB (International Public Sector Accounting Standard Board) által fejlesztett IPSAS-ok (International Public Sector Accounting Standars). Az IPSAS-ok alkalmazása nincs kötelezően előírva a tagállamok részére, mégis fontos szerepet kapnak a közösségi költségvetési számvitel fejlesztésében és gyakorlatában. A 2011/85/EU-irányelv elismeri az IPSAS-ok tagállamok közötti összehasonlítást biztosító, teljes körű és megbízható költségvetési adatok uniós költségvetési felügyeletben játszott alapvető szerepét. Az Európai Bizottság döntést hozott arra vonatkozólag, hogy létre kell hozni az unió tagállamaira vonatkozó Európai Költségvetési Számviteli Standardokat (EPSAS), amelyek kialakításához az IPSAS-standardok jó alapot szolgáltathatnak. Dolgozatunk legkomolyabb kontribúciója, hogy összegzi a közösségi költségvetési számvitel jelenlegi európai helyzetét, azaz a tagállamok költségvetési számvitelének gyakorlatát mutatjuk be, valamint az egységesítési törekvések háttérvilágításában körvonalazzuk az EU-s költségvetési számvitel szabályozásának közeljövőben várható változásait.

KULCSSZAVAK: költségvetési számvitel, közösségi költségvetési számvitel, IPSAS, EPSAS, Európai Unió

JEL-KÓDOK:
H83, M41, M48


Töltse le a teljes cikket!