Disputa

Európa, ébresztő!

Monetáris politikai eszközváltás – államadósság- (kamatteher-) csökkenés, fiskális és monetáris politikai célrendszer –, jegybanki függetlenség


Bánfi Tamás
tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem, Pénzügy Tanszék

Bánfi Attila
PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola

Bánfi Zoltán
PhD-hallgató, Kaposvari Egyetem, Gazdalkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/2 (p. 220-229.)


Összefoglaló:A 2008-ban kibontakozó gazdasági válság a gazdaságpolitika mozgásterét jelentősen leszűkítette Magyarországon. A fiskális expanzió elmaradása, illetve a fiskális és monetáris politika összehangolása terén jelentkező hiányosságok a gazdasági növekedés beindítására tett gazdaságpolitikai intézkedések eredményességére vannak negatív hatással. Cikkünkben kitérünk azokra a hátrányokra, illetve ellentmondásokra, amelyeket a jelenleg axiómaként kezelt monetáris politikai célok, eszközök és elvek hordoznak magukban. Következtetéseink alapján azt mondhatjuk, hogy (1) az államadósság kamatterheinek mérséklésére járható út lehet a jegybank másodlagos állampapír-piaci részvétele; (2) az inflációs célkövetés rendszere nem megfelelő Magyarország számára (árfolyamcsatorna hatékonyabb eszköz lenne); illetve (3) a jegybanki függetlenség csak megfelelő mértékű elszámoltathatóság mellett indokolt.

Kulcsszavak: jegybank, monetáris politika, inflációs célkövetés, jegybanki függetlenség, nyílt piaci művelet

Journal of Economic Literature (JEL) kód: E02, E42, E43, E52, E61, G18, G21, G28, H39, H63, O23


Töltse le a teljes cikket! (pdf)