DISPUTA

Fokozódó vagyonfelhalmozás és mélyülő szakadék, avagy a kapitalizmus „gyermekbetegségei”

Cseh Árpád
Állami Számvevőszék, számvevő asszisztens
Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/3 (p. 404-413.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A tőke a XXI. században egy olyan elemzés, amely az összegyűjtött historikus adatsorok és az alkalmazott közgazdasági módszerek integrálásából adódó szinergiák kihasználásával igyekszik mind inkább megérteni a tőkefelhalmozás, a gazdasági növekedés, illetve a növekvő jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek közötti összefüggéseket, valamint a mögöttük meghúzódó hajtóerőket. Thomas Piketty a historikus adatsorok áttekintése, illetve elemzése során arra a megállapításra jut, miszerint a vagyoni egyenlőtlenségek növekedésében végső soron az játszik központi szerepet, hogy hosszú távon a tőkemegtérülési ráta nagyobb, mint a gazdasági növekedés mértéke, ezáltal a múltban felhalmozott vagyon gyorsabb ütemben növekszik, mint ahogy a gazdaság, illetve azzal egyenesen arányosan a munkajövedelem nő. A szerző a könyvben ismertetett problémakör feloldására a vagyon progresszív módon történő globális megadóztatásának lehetőségét fogalmazza meg. Felvetésével kapcsolatban azonban elismeri, hogy ez egyelőre csak utópisztikus elképzelés, amelynek kevéssé van realitása. E cikk célja Thomas Piketty művének, valamint az azzal kapcsolatban napvilágot látott néhány érdekesebb recenziónak, illetve elemzésnek a kritikai hangvételű áttekintése a növekvő vagyoni különbségek problémájának tanulmányozása mentén.

KULCSSZAVAK: jövedelmi egyenlőtlenségek, vagyoni egyenlőtelenségek, tőke/jövedelem arány, tőkeakkumuláció, globális progresszív vagyonadó


JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: D31, D33, E25, N30, P16


Töltse le a teljes cikket!