Fókusz - Beruházási ráta alakulása a térségben

Beruházási hullámvölgy és élénkülés a magyar gazdaságban

Báger Gusztáv
professzor emeritus, egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/2 (p. 155-177.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A tanulmány bemutatja, hogy az állóeszköz-felhalmozás és a beruházás visszaesése jelentősen nagyobb volt a GDP csökkenésénél; az OECD-országok közül Magyarországon a beruházási ráta elmaradása a válság előtti szinttől a 9. legnagyobb volt. A magyar működőtőke-kihelyezés gyorsabban nőtt, mint az FDI-beáramlásé. A PPP-beruházások szolgáltatási díjfizetése évente a GDP mintegy 0,5 százalékával növelte a költségvetési deficitet. A nemzetgazdasági beruházások szerkezete jelentősen átalakult: kiemelkedően nőtt a feldolgozóipar, kisebb mértékben a közigazgatás és a vízellátás részaránya; az ingatlanügyeké, a villamosenergia- és gázellátásé, az oktatásé, a szállításé pedig jelentősen csökkent. Az állami beruházások szerkezetének változását jelzi, hogy az állóeszköz-felhalmozás teljesítményértéke a központi költségvetésnél 2,1 százalékkal, az önkormányzatoknál 12,3 százalékkal nőtt. A beruházási támogatások összege megduplázódott a 2009–2013 közötti időszakban. A támogatások GDP-arányos nagysága a nem pénzügyi vállalatok szektorában a 2009–2010. évi 1,2–1,1 százalékkal szemben 2011-ben 1,3 százalékra, 2012-ben 1,4 százalékra, 2013-ban pedig 1,9 százalékra nőtt. A nettó EU-transzfertámogatás mellett a bővülő támogatásoknak is jelentős szerepe volt a beruházási tevékenység 2013–2014. évi élénkülésében.

KULCSSZAVAK: nemzetgazdasági beruházások, állami beruházások, beruházási támogatások, külföldi működő tőke, EU-transzfertámogatás

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD:  E22, E27, F21, G01, H54

Töltse le a teljes cikket!