Fókusz - Kockázatmenedzsment

Kockázat, kockázatészlelés, kockázatkezelés – szakirodalmi áttekintés

Vasvári Tamás
közgazdász, számvevő főtanácsos

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/1 (p. 29-48.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A kockázatok napjaink társadalmi berendezkedésének szerves részévé váltak. Jelen tanulmány kísérletet tesz a különböző tudományterületek kockázatkutatási eredményeinek bemutatására és azok kockázatkezelésre gyakorolt hatásainak felmérésére. Az alapvető kockázatmegközelítések bemutatása alapján belátható, hogy az élet bármely területén végbemenő folyamatok vizsgálatában alkalmazott valószínűség megismerési és nemlétezési kategória, ezért a szubjektív elemek nem kiküszöbölhetők a kockázatkezelés során. E szubjektív elemek egyrészt befolyásolják a kockázatvállalási hajlamunkat, másrészt hatással vannak a döntési szituáció és a kockázatok értékelésére is. Bár abban az esetben, ha a kockázat tömegjelenségnek tekinthető, vannak objektív (kvantitatív) eszközök a kockázat bekövetkezési valószínűségének és hatásának becslésére, azonban a rendelkezésre álló adatok csökkenésével felértékelődik a szubjektív szakértői (kvalitatív) elemzés szerepe. Függetlenül a kockázatelemzés módjától, alapvető feltétel, hogy a kockázatkezelés költsége ne haladja meg a kockázat nagyságát, ami így meghatározza a kockázatelemzés terjedelmét is.

KULCSSZAVAK: kockázat, bizonytalanság, döntés

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: D81, G32


Töltse le a teljes cikket!