Tanulmányok

Immateriális vagyonelemek a magyar számviteli rendszerben és a beszámolókban

Kovács Zsuzsanna Ilona
egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Számviteli Szakcsoport

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/2 (p. 231-242.)


ÖSSZEFOGLALÓ: Kutatásunk célja feltárni, hogy a legnagyobb magyar vállalatok mennyi információt közölnek immateriális erőforrásaikról a pénzügyi számviteli beszámolóban, illetve hogy mennyire támogatja a számviteli rendszerünk az immateriális javak beszámolóba történő beillesztését. A mérési eljárás Ragini (2012) által bemutatott módszer alapján történik. Legfőbb következtetésünk az, hogy a magyar mintában szereplő vállalatok immateriális tételekkel kapcsolatos beszámolási gyakorlatát a szöveges mellékletekben kötelezően előírt tartalmak határozzák meg. Az önkéntes alapon közölt adatok inkább a tőzsdei vállalatokra jellemzők. A mintát alkotó cégek a mérlegben szereplő immateriális tételeikről, a tulajdonosi információkról és a környezetvédelemről nyilatkoznak legtöbbet. Ugyanakkor a kutatás-fejlesztés, a piac és fogyasztó, a stratégia és verseny, illetve humán erőforrás területén alacsonyabb pontszámokat értek el.

KULCSSZAVAK: immateriális javak, pénzügyi beszámolók, számviteli szabályozások

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: M41

 Töltse le a teljes cikket!