Az Állami Számvevőszék hivatalos honlapja

Tanulmányok

Jegybanki modellezés és a bolyongó változók


Tatay Tibor

PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Győr, Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Gazdasági Elemzések Tanszék

Kotosz Balázs
PhD, főiskolai docens, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtani és Gazdaságfejlesztési Intézet

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/4 (p. 447-463.)


Összefoglaló:A fejlett országokban a monetáris politika irányítói a független jegybankok. A monetáris politika célkitűzéseit, eszköztárát minden közgazdasági kurzuson oktatják, a tankönyvi elmélet azonban sokszor nem működik tökéletesen a valóságban. Tanulmányunkban áttekintjük a magyar jegybank utóbbi tíz évben megvalósított inflációs célkövetéses rendszerét, a monetáris politikai döntések meghozatalát támogató modellkereteket. Az inflációs előrejelzések készítéséhez használt modellek számos bemeneti változója olyan termék, amellyel a piacokon kereskednek. Emiatt azt a kérdést tettük fel, hogy a jegybanki elemzők pontosabb prognózisokat adhattak-e ezeknek a változóknak az alakulására, mint a piaci szereplők. Több változó idősorát statisztikai (stacionaritási) teszteknek vetettük alá, mintegy 50 000 tesztet futtatva. A tesztek alapján megállapítottuk, hogy a változók az inflációs célkövetés időhorizontján alapvetően véletlen bolyongást mutattak. A vizsgált változók jövőbeni értékei nem prognosztizálhatók. Vizsgálatunk eredményeként azt a következtetést vontuk le, hogy a helytelen előrejelzésekre támaszkodva a magyar jegybank akár téves monetáris politikai döntéseket is hozhatott, nem kívánt irányba terelve a magyar gazdaságot.

Kulcsszavak: monetáris politika, jegybank, kis nyitott gazdaság, előrejelzés, véletlen bolyongás

Journal of Economic Literature (JEL) kód: C22, E47, E52


Töltse le a teljes cikket! (pdf)