DISPUTA

Jövedelmi differenciák hatása: társadalom és gazdaság
A „zászlóshajó” anomáliái

Botos Katalin
Professor emerita, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/3 (p. 392-403.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A jövedelemegyenlőtlenségek igazságtalan társadalmat eredményeznek és távlatilag akadályozzák a gazdasági növekedést. Az egyenlőtlenségeket a járadékvadászat okozza, de részben az állam maga is. A demokratikus választási rend nem szab korlátot az USA-ban a pénzügyi támogatásnak, s így a társadalom 1 százaléka olyan képviselőket választ, akik a támogatók érdekében befolyásolják a törvényhozást és a közösségi döntéseket. Az átlagember a média hatására nem ismeri fel saját érdekeit. Olykor olyan állami beavatkozásokat is elutasítanak a szegényebb rétegek, amelyek saját helyzetükön javítanának. Az elmúlt két évtizedben a munkajövedelmek stagnáltak, sőt romlottak az USA-ban. A teljes többletjövedelem az 1 százalékhoz áramlott. A monetáris politika és a bankmentő akciók a közelmúlt válságának kezelésekor ugyancsak hozzájárultak a növekvő jövedelemkülönbségekhez. Nemcsak a demokrácia, de a gazdaság egészének érdekei is reformot követelnek, mind a gazdaságpolitikában, mind magában a politikában.

KULCSSZAVAK: jövedelemegyenlőtlenség, járadékvadászat, bankmentés, adózás, monetáris politika, a választások finanszírozása

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: D31, G29, H21, E63, E58


Töltse le a teljes cikket!