Tanulmányok

Kell-e szabályozni az önkormányzati hitelfelvételt?

A magyar eset tanulságai

Gál Erzsébet

adjunktus, kutatásvezető, Budapesti Gazdasági Főiskola, PSZF,

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/1 (p. 124-144.)


Összefoglaló: Az önkormányzatok eladósodásának szabályozására a nemzetközi szakirodalom négy modellt állított fel, amelyek a szabályalapú, a piac által szabályozott, a kooperatív és a központilag szabályozott modellek. Ezek közül a szabályalapú és a piac által szabályozott modelleknek lehet relevanciája a hazai piaci és jogszabályi környezetet is figyelembe véve. A témával foglalkozó hazai empirikus kutatások arra az eredményre jutottak, hogy a magyarországi gyakorlat a „piac által szabályozott” modellt követi leginkább. E modell lényege – miszerint a szubnacionális szint szereplői számára a külső források bevonását a pénz- és tőkepiaci folyamatok és mechanizmusok determinálják – önmagában a hazai piacot vizsgálva nem helytálló. A piac által szabályozott modell érvényesülését a piaci szereplők tökéletes informáltságának hiánya is akadályozza. Az empirikus kutatásaim során eddig elvégzett vizsgálati eredményeim a kockázatvállalás-alapú verseny modelljének relevanciáját támasztják alá.

Kulcsszavak: önkormányzat, bank, kockázat, tõkepiac, eladósodás


Töltse le a teljes cikket! (pdf)