Tanulmányok

Kockázatra éhezve. A kockázati étvágy keretrendszere a működési kockázatoknál


Lamanda Gabriella
PhD, egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pénzügyek Tanszék

Tamásné Vőneki Zsuzsanna
osztályvezető, OTP Bank Nyrt., Működési Kockázatok Osztály

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2015/2 (p. 217-230.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A gazdasági válság, az azt követő szabályozói változások és a gyakorlati tapasztalatok azt vetítik előre, hogy a kockázati étvágy meghatározása, mérése és beépítése a stratégiai tervezésbe és a kockázatkezelésbe egyre inkább elvárás lesz a vállalatok felé. Cikkünkben arra keressük a választ, miként lehet megfelelni ennek az elvárásnak, illetve milyen potenciális hozadékai vannak a megfelelésnek. Mindezt a szervezet egészét érintő, szektortól függetlenül megjelenő működési kockázatokon keresztül mutatjuk be. A gyakorlatba implementálás során lényeges szempont, hogy éljünk bizonyos egyszerűsítésekkel a szakirodalomban foglaltakhoz képest, figyelembe véve a vállalat és környezete sajátosságait. Egy egyszerűbb megközelítéssel indulva – amelyet a tapasztalatok függvényében fejlesztünk tovább –, hosszabb távon kockázattudatosabb, a változásokra rugalmasan és gyorsan reagálni képes szervezetet alakíthatunk ki.

KULCSSZAVAK: kockázati étvágy, kockázati tolerancia, működési kockázat

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: G21

 Töltse le a teljes cikket!