TANULMÁNYOK

Költségvetési tanácsok Kelet-Közép-Európa országaiban

Kovács Árpád
professzor, Szegedi Tudományegyetem, a Költségvetési Tanács és a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/3 (p. 345-363.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A költségvetési gazdálkodás hatékonyságának javítása, a teljesítményektől elszakadó túlköltekezés megakadályozása alapvető költségvetés-stabilitási feltétel, stratégiai kérdés. A szabályalapú költségvetés többet jelent, mint hogy a közpénzügyi menedzsmentek betartják a költségvetési tervezés és végrehajtás szabályait, s a gazdaság reál- és költségvetési szféráját a törvények uralma jellemzi. A szabályalapú költségvetés numerikus és eljárási szabályok alkalmazását igényli, betartásuk intézményes biztosításával. Utóbbival kapcsolatban kijelenthető, hogy Kelet-Közép-Európában az utóbbi időben megnőtt az érdeklődés a gomba módra szaporodó, a költségvetési túlköltekezés elleni küzdelemben már-már „csodafegyvernek” kikiáltott költségvetési tanácsok iránt. Az ilyen új intézmények létrehozása iránti igény egyben tagadhatatlan kritika a tervezési mechanizmusok korábbi folyamatáról és annak intézményesített megoldásairól. A tanulmány igyekszik képet adni arról, hogy a költségvetési tanácsok a független pénzügyi intézmények (IFI -k) családján belül mennyiben tekinthetők olyan új szervezettípusnak, amelyek intézményfejlődést tükröznek és az EU-hoz 2004-et követően csatlakozó európai „új demokráciák” közjogi rendszerében az ajánlható legjobb megoldást, a best practice-t jelentik. A teljesség igénye nélkül végzett áttekintés az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó kelet-közép-európai országok független költségvetési intézményeinek pályájával, küldetésével, intézményfelfogásával foglalkozik, s utal a válságkezelésben betöltött szerepükre.

KULCSSZAVAK: fiskális politika, válságkezelés, adósságkezelés, költségvetési stabilitás

JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE (JEL) KÓD: B15, E62, H15, H61,H63, L38,


 

Töltse le a teljes cikket!