TANULMÁNYOK

Körkép és kórkép a pénzügyi kultúra fejlesztését célzó képzésekről

Németh Erzsébet
egyetemi tanár, felügyeleti vezető,
Metropolitan Egyetem, Állami Számvevőszék

Jakovác Katalin
közgazdász, számvevő,
Állami Számvevőszék

Mészáros Aranka
egyetemi docens,
Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Kollár Péter
egyetemi tanársegéd, Szent István Egyetem,
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Várpalotai Viktor

PhD, közgazdász, számvevő,
Állami Számvevőszék


Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2016/3 (p. 407-428.)


ÖSSZEFOGLALÓ: A pénzügyi kultúra színvonala befolyásolja mind egyéni, mind nemzetgazdasági szinten a gazdasági, jövedelmi sokkok eredményes kezelését. Korábbi felmérések a hazai pénzügyi kultúra fejlesztését célzó képzések eredménytelenségére utaltak. Tanulmányunkban az ilyen irányú képzést folytató szervezetek kérdőíves felmérésével a képzések jellemzőit és eredménytelenségük lehetséges okait térképeztük fel. A felmérés adatait statisztikai elemzéssel, illetve hipotézisvizsgálatokkal értékeltük ki. Megállapítható, hogy négy nagy szervezet képzései fedi le az elmúlt években képzésben részt vett közel 500 ezer fő több mint 90 százalékát. A képzésekben erősen felülreprezentáltak a közoktatásban tanulók. A képzések túlnyomó részt rövid időtartamúak, miközben sok témát érintenek. Bár a képzések mintegy kétötöde közpénzt is igénybe vesz, a tematikák és tananyagok csupán a képzések harmadában érhetők el nyilvánosan. Megállapítottuk továbbá, hogy bár az igények felmérése rendszerint megtörténik, ám az eredményesség mérése a képzések többségében elmarad. Főbb következtetésünk, hogy az állami szerepvállalás megerősítésével lehetne elérni a rászoruló társadalmi csoportok pénzügyi kultúrájának fejlesztését. Emellett a felelős és megalapozott közpénzfelhasználás elősegítésére szükségesnek tartjuk, hogy a közpénzből is finanszírozott pénzügyi kultúra fejlesztését célzó programok – tematikájuk és tananyaguk elérhetősége és minőségbiztosítása mellett – eredményességükről is számot adjanak. Továbbá szükségesnek látszik, hogy a pénzügyi kultúra fejlesztésének hazai gyakorlata is megújuljon, a pénzügyi kultúra felmérése, fejlesztése, annak finanszírozása célirányosan, szervezetten, átlátható és minőségbiztosított módon valósuljon meg.

KULCSSZAVAK: pénzügyi kultúra, pénzügyi kultúra fejlesztése, kérdőíves felmérés

JEL-KÓDOK:
 I21, J24, M53


Töltse le a teljes cikket!