Fókusz - Válságkezelés Európában

Kormányzás Európában, trendek és törésvonalak


Benczes István
PhD, habilitált egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, KTK Világgazdasági Tanszék

Rezessy Gergely
PhD-hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2013/2 (p. 136-150.)


Összefoglaló: Az integrációs folyamat mélyülésétől az indulás óta a tagállami szintű alkalmazkodást, illetve a nemzeti intézmények fejlődésének összehangolódását várta az Európai Unió. A tagállami szintű kormányzást empirikus módszerekkel vizsgáló tanulmányunk azonban arra mutat rá, hogy ez a várakozás az esetek egy jelentős részében illúziónak bizonyult. Az elmúlt egy évtized egyik jellemző tanulsága ugyanis éppen az, hogy a kormányzás minősége annak ellenére romlott több tagországban is, hogy erre az időszakra esett a minden korábbinál mélyebb integrációt megvalósító euróbevezetés. Ez pedig azt vetítheti előre, hogy – legalábbis a jelenlegi tagokkal – reménytelen egy sikeres európai szintű egységes kormányzási rend kialakítása. A mélyen gyökerező különbségek hatással vannak arra, hogy egy ország képes-e együtt haladni a többiekkel és képes-e a makrogazdasági teljesítményben konvergenciát felmutatni. E konvergencia hiánya nem csak az egyes tagállamokat teszi sebezhetővé, hanem az eurózóna egészét veszélyezteti.

Kulcsszavak: kormányzás, euró, konvergencia, klaszterelemzés

Journal of Economic Literature (JEL) kód: O52, P51


Töltse le a teljes cikket! (pdf)