Fókuszban a korrupció

Korrupció és nyilvánosság

A média hatása a korrupcióra és annak társadalmi megítélésére

Németh Erzsébet
osztályvezető főtanácsos, Állami Számvevőszék

Körmendi Gábor
sajtótitkár, Állami Számvevőszék

Kiss Beatrix
kommunikációs munkatárs, Állami Számvevőszék

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/1 (p. 57-65.)


Összefoglaló: A tanulmány a korrupció és nyilvánosság témakörét vizsgálja. Megállapítja: 1. a nyilvánosság segítheti a korrupció feltárását, megelőzését és szankcionálását; 2. üzleti és politikai érdekek akadályozhatják a média hatékony fellépését a korrupció ellen; 3. a média képes befolyásolni a korrupció mértékének és gyakoriságának társadalmi megítélését. A tanulmány empirikus vizsgálattal igyekszik feltárni a korrupció mértékének, médiabeli prezentációjának és társadalmi percepciójának összefüggéseit. Módszerek: a szerzők két vezető politikai napilap 2009. és 2010. évi számaiban megjelenő (korrupció, megvesztegetés, kenőpénz, végkielégítés) kifejezések gyakoriságát vizsgálták, és a kapott adatokat összehasonlították a fél évvel később megjelenő Transparency International korrupciós érzékelési indexével, illetve az ez alapján készített korrupciórangsorral. Eredmények: 2009 és 2010 között növekedett a médiában megjelenő korrupcióval kapcsolatos tudósítások száma, illetve nőtt annak társadalmi percepciója. Következtetések: amennyiben a média feltárja és bemutatja a korrupciós eseteket – ezzel csökkentve azok megjelenésének valószínűségét –, úgy növekszik az érzékelt korrupció mértéke.

Kulcsszavak: korrupció, média, társas percepció

Journal of Economic Literature (JEL) kód: D73, D71, L82


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)