Fókuszban a korrupció

Korrupciós kockázatok a közigazgatásban

Metodológia és empirikus tapasztalatok

Báger Gusztáv
a közgazdaság-tudomány kandidátusa, professzor emeritus tudományos tanácsadó, ÁSZKUT

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/1 (p. 43-56.)


 Összefoglaló: A cikk a kockázatelemzés holland – az integritás erősítésén alapuló – metodológiájának a közigazgatásban való adaptációja céljából az Állami Számvevőszék Kutató Intézetében végzett kutatás tapasztalatait foglalja össze. Beszámol a minisztériumok körében egy kérdőíves felmérés, két kísérleti önértékelés eredményeiről, és ismerteti, hogy elsősorban a jogi és engedélyezési eljárások képviselnek jelentős korrupciós kockázatokat, a komplexitás, a gyakran változó jogszabályok, a politikai befolyás növelik a korrupciós veszélyt. A felmérés és önértékelés eredményeit az Állami Számvevőszék ellenőrzéseiből adódó, a korrupció okaira is vonatkozó empirikus tapasztalatokkal összevetve a cikk megállapítja, hogy az eredmények és a tapasztalatok közel állnak egymáshoz. Ezért a cikk javasolja a közszféra szélesebb körére a kockázatok feltérképezésének elvégzését, az önértékelés feltételeinek megteremtését és az integritási szemlélet jobb érvényesítését az ellenőrzés módszertanában.

Kulcsszavak: korrupció, integritési metodológia, kockázatelemzés, kockázati térkép


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)