Tanulmány

Likviditási és hitelkockázat a feltörekvő pénzpiacokon

Amir Saadaoui
PhD, Gazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Sfax, Tunézia

Younes Boujelbene
professzor, Gazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar, Sfax, Tunézia

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2014/2 (p. 224-236.)


Összefoglaló: A jelen tanulmány a likviditás, a likviditási kockázat és a hitelkockázat kapcsolatát vizsgálja a feltörekvő államkötvénypiacokon a másodlagos jelzálogpiaci válság utáni időszakban. Tanulmányunkban a likviditási kockázat és a hitelkockázat likviditásra gyakorolt hatását vizsgáljuk a feltörekvő kötvénypiacokon. Az említett kapcsolat feltérképezésében ciklusváltozók, aszimmetrikus információk, kinnlevő állományadatok, kamatszelvényadatok, futamidők és kamatlábak vannak segítségünkre. A likviditási és hitelkockázat likviditásban betöltött szerepére a Datastreamből kinyert többdimenziós idősoros adatok segítségével világítunk rá. Eredményeink azt tükrözik, hogy a likviditási kockázat nagyobb hatással van a kötvénypiac likviditására, mint a hitelkockázat.

Kulcsszavak: likviditás, hitelkockázat, likviditási kockázat, feltörekvő kötvénypiacok

Journal of Economic Literature (JEL) kód: C33, G15


 Töltse le a teljes cikket! (pdf)