Tanulmányok

Makroregionális stratégiák

Kísérlet az Európai Unió gazdaságpolitikájának megújítására


Braun Gábor
szakmai tanácsadó, Nemzetgazdasági Minisztérium

Kovács Zoltán László
Diplom-Kaufmann, dr. universitatis, önálló vezetői stratégiai tanácsadó, München

Megjelenés: Pénzügyi Szemle 2011/1 (p. 78-92.)


Összefoglaló: Az Európai Unió gazdaságpolitikája a politikai kísérletezés és innováció módszerét követi. E tanulási folyamatban helyezzük el és az EU gazdaságpolitikai eszköztárához képest pozícionáljuk a makroregionális stratégiákat. Ezen új koncepciók (Baltitenger, Duna, további potenciális makrorégiók) elemzése, összehasonlítása után az EU gazdaságpolitikáját osztályozzuk a végrehajtás és a koordináció jellegének függvényében. A makroregionális stratégiák eszerint kooperatívak és puha koordinációval bírnak, területi- funkcionális fókuszuk fokozódó differenciáltságot és integrációt tükröz. Véleményünk szerint a makrorégiók révén potenciálisan megvalósítható, szorosabb fiskális és ágazati koordináció új lendületet adhat az uniós együttműködésnek és javíthatja az EU versenyképességét. Azonban az uniós források korlátozottsága, a nem kellően mély integráció és a puhább koordináció tovább növelheti a széttöredezettséget, és nagyban szűkítheti az EU mozgásterét a külső, belső kihívásoknak való megfelelésben.

Kulcsszavak: Európai Unió, kooperáció, tagállamok, gazdasági tervezés

Journal of Economic Literature (JEL) kód: F55, O52, P11


Töltse le a teljes cikket! (pdf)